FÅREHUNDEN


Følgende utmerkelser er utdelt for "lang og tro tjeneste i klubben".


Fårehunden i gull:
Odd Brattøy (2016)
Bente Bjerkestrand (2016)


Fårehunden i sølv:
Per Sallaup (2016)
Berit Neuenkirchen (2016)
Odd Brattøy (2009)
Bente Bjerkestrand (2009)

Fårehunden i bronse:
Anne Løvold (2016)
Tove Ersvik (2016)
Per Sallaup (2009)
Ole Jøran Holmen (2009)
Rannei Sjøvang (2009)
Gro Wolff (2009)
Berit Neuenkirchen (2009)
Odd Brattøy (2xxx)
Bente Bjerkestrand (2xxx)