Medlemskap


Hvordan melder jeg meg inn?

  • Gå til nkk.no
  • Velg "Bli medlem" og følg veiledningen derfra.


Medlemskontigent

Av kontigenten går èn andel til avdelingen, èn andel til Norsk Schäferhund Klub sentralt og èn andel til Norsk Kennel Klub.


Les mer om priser og medlemskap på siden til Norsk Schäferhund Klub sentralt

Medlemsfordeler

  • Bladet Hundesport Norsk Kennel Klub (NKK)
  • Tidsskriftet Schäferhunden fra Norsk Schäferhund Klub (NSchK)
  • Informasjon fra lokalavdelingen om ting som skjer lokalt.
  • Kurs og konkurranser til medlemspris.
  • Tilgang til kurs og treninger lokalt
  • Tilgang til et hundemiljø med kompetanse og erfaring med hund. Samt et sosialt og trivelig miljø.


Velkommen som medlem!