Styre og verv

(Velges av generalforsamlingen) 


Styre 2023
Leder (2 år)

2023-2024 Odd Brattøy - 478 35 861

Nestleder(2 år)
2022-2023 Per Sallaup - 992 24 051
Sekretær (2 år)
2022-2023 Anne Løvold - 900 80 266
Kasserer (2 år)

2023-2024 Berit Neuenkirchen - 930 87 327

Styremedlem (2 år)
2023-2024 Bente Lie
Varamedlemmer (1 år)
2023 Hilde Lystad
2023 Kolbjørn Roksvåg

Revisorer
2022-2023 Linda Storbukt
2023 Rannei Sjøvang


Valgkomitè
2023 Odd Brattøy
2023 Per Sallaup


Representant til Norsk Schäferhund Klubs årsmøte
2023 Leder


Delegater til NKK Nordvestlandets årsmøte
2023 Leder