Fårehunden

Følgende utmerkelser er utdelt for "lang og tro tjeneste i klubben".

Fårehunden i gull:
Odd Brattøy (2016)
Bente Bjerkestrand (2016)

Fårehunden i sølv:
Per Sallaup (2016)
Berit Neuenkirchen (2016)
Odd Brattøy (2009)
Bente Bjerkestrand (2009)

Fårehunden i bronse:
Anne Løvold (2016)
Tove Ersvik (2016)
Per Sallaup (2009)
Ole Jøran Holmen (2009)
Rannei Sjøvang (2009)
Gro Wolff (2009)
Berit Neuenkirchen (2009)
Odd Brattøy (2xxx)
Bente Bjerkestrand (2xxx)

NSchK avd. Møre og Romsdal's kåring av "Årets Hund"

Statutter for avdelingens utmerkelser til "Årets Hund"
i ulike grener:

Årets Lydighetshund 2xxx
NSchK avd. Møre og Romsdal


Utmerkelsen omfatter NKK's Lydighetsprøver (LP).

Statutter:

- Eier og fører må være medlem i NSchK avd. Møre og Romsdal
- Ekvipasjen må ha stilt på min. 3 offisielle prøver for min. 3 forskjellige dommere.
- Unntaket er NM for Schäferhunder: Deltakelse her gir 10 poeng ekstra.
- Har ekvipasjen stilt på flere enn 3 offisielle prøver er de 3 beste resultatene tellende.
- Poengsum oppnådd i klasse 1 eller 2 ganges opp med 1,6 (pga. ulike poengskala).
- Resultatene må være oppnådd i perioden 1. november året før - 31. oktober i utdelingsåret.
- Resultatene må sendes uoppfordret til styret på mail
schafer.more-romsdal@klubb.nkk.no
innen 1. november hvert år.

Prisvinnere:
2009   Ikke utdelt
2010   Bente Bjerkestrand med BH AD SchH1 SL1 Ingodds Zoogin
2011   Bente Bjerkestrand med BH AD SchH1 SL1 Nuch Ingodds Zoogin

Årets Brukshund 2xxx
NSchK avd. Møre og Romsdal

Utmerkelsen omfatter RIK Brukshundprøver Spor (RSP) og RIK Brukshundprøver Rundering (RRP).

Statutter:

- Eier og fører må være medlem i NSchK avd. Møre og Romsdal
- Ekvipasjen må ha stilt på min. 3 offisielle prøver for min. 3 forskjellige dommere.
- Unntaket er NM for Schäferhunder: Deltakelse her gir 10 poeng ekstra.
- Har ekvipasjen stilt på flere enn 3 offisielle prøver er de 3 beste resultatene tellende.
- Resultatene må være oppnådd i perioden 1. november året før - 31. oktober i utdelingsåret.
- Resultatene må sendes uoppfordret til styret på mail
schafer.more-romsdal@klubb.nkk.no
innen 1. november hvert år.

Prisvinnere:
2009   Asbjørg Ingeborgvik med Xo Andra
2010   Ikke utdelt 
2011   Ikke utdelt


Årets IPhund 2xxx
NSchK avd. Møre og Romsdal

Utmerkelsen omfatter de internasjonale prøvetypene:
IPO, SchH, VPG, SL og SPH.

Statutter:

- Eier og fører må være medlem i NSchK avd. Møre og Romsdal
- Ekvipasjen må ha stilt på min. 3 offisielle prøver for min. 3 forskjellige dommere.
- Unntaket er NM for Schäferhunder: Deltakelse her gir 10 poeng ekstra.
- Har ekvipasjen stilt på flere enn 3 offisielle prøver er de 3 beste resultatene tellende.
- Resultatene må være oppnådd i perioden 1. november året før - 31. oktober i utdelingsåret.
- Resultatene må sendes uoppfordret til styret på mail
schafer.more-romsdal@klubb.nkk.no
innen 1. november hvert år.

Prisvinnere:
2009   Ikke utdelt
2010   Ikke utdelt
2011   Ikke utdelt

Årets Utstillingshund 2xxx
NSchK avd. Møre og Romsdal

Utmerkelsen omfatter både offisielle utstillinger etter NKK's regelverk og uoffisielle utstillinger etter tysk mønster (ikke valpeskuer).

Statutter:

- Eier må være medlem i NSchK avd. Møre og Romsdal
- Utmerkelsen kan kun utdeles til Schäferhunder.
- Hunden må være stilt på min. 3 utstillinger for min. 3 forskjellige dommere.
- Har hunden vært stilt på flere enn 3 utstillinger er de 3 beste resultatene tellende.
- Poengberegning: Se statutter for HS Ærespris Utstilling.
- Resultatene må være oppnådd i perioden 1. november året før - 31. oktober i utdelingsåret.
- Resultatene må sendes uoppfordret til styret på mail
schafer.more-romsdal@klubb.nkk.no
innen 1. november hvert år.

Prisvinnere:
2009   Ingodds Zoogin, eier: Bente Bjerkestrand
2010   BH AD SchH1 SL1 Ingodds Zoogin, eier: Bente Bjerkestrand 
2011   BH AD SchH1 SL1 Nuch Ingodds Zoogin, eier: Bente Bjerkestrand

Årets Debutant 2xxx
NSchK avd. Møre og Romsdal

Utmerkelsen omfatter alle konkurransegrener.

Statutter:

Styret foretar en skjønnsmessig vurdering av aktuelle kandidater blant medlemmer i avdelingen som er nybegynnere og som har vist interesse og initiativ som bla. har ført til en deby i konkurranse.

Prisvinnere:
2009   Ikke utdelt
2010   Ikke utdelt
 
  
2011   Ikke utdelt

NSchK avd. Møre og Romsdal's kåring av Avdelingsmestre

Statutter for avdelingens kåring av Avdelingsmestre innen ulike grener:

Avdelingsmester Lydighet kl. 1/2/3/Elite 2xxx
NSchK avd. Møre og Romsdal

Årets siste offisielle lydighetsprøver arrangert av NSchK avd. Møre og Romsdal teller som Avdelingsmesterskap i Lydighet. Det kåres en avdelingsmester i hver klasse.

Statutter:

- Eier og fører må være medlem i NSchK avd. Møre og Romsdal.
- Ekvipasjen må oppnå min. 1. premie.

Utmerkelsen utdeles på NSchK avd. Møre og Romsdal's generalforsamling.

Prisvinnere:
2009   LP1: Bente Bjerkestrand med Ingodds Zoogin
2010   LP2: Bente Bjerkestrand med BH AD SchH1 SL1 Ingodds Zoogin
         LP3: Guri Kårvatn med Xarica's Cirrka
2011   LPE: Bente Bjerkestrand med BH AD SchH1 SL1 Nuch Ingodds Zoogin

Avdelingsmester Bruks RSP/RRP kl. 1/2/3 2xxx
NSchK avd. Møre og Romsdal

Årets siste offisielle RIK Bruksstevne arrangert av NSchK avd. Møre og Romsdal teller som Avdelingsmesterskap i Bruks. Det kåres en avdelingsmester i hver prøvetype og klasse.

Statutter:

- Eier og fører må være medlem i NSchK avd. Møre og Romsdal.
- Ekvipasjen må oppnå min. predikatet Tilstrekkelig (T) i begge gruppene.

Utmerkelsen utdeles på NSchK avd. Møre og Romsdal's generalforsamling.

Prisvinnere:
2009   RSP1 Bente Bjerkestrand med Ingodds Zoogin
         RSP3 Asbjørg Ingeborgvik med Xo Andra
2010   Ikke utdelt 
2011   Ikke utdelt

Avdelingsmester IP IPO/SchH/SL/SPH 1/2/3 2xxx
NSchK avd. Møre og Romsdal

Årets siste offisielle RIK IP-stevne arrangert av NSchK avd. Møre og Romsdal teller som Avdelingsmesterskap i IP. Det kåres en avdelingsmester i hver prøvetype og klasse.

Statutter:

- Eier og fører må være medlem i NSchK avd. Møre og Romsdal.
- Ekvipasjen må oppnå min. predikatet Tilstrekkelig (T) i alle de gruppene prøven omfatter.

Utmerkelsen utdeles på NSchK avd. Møre og Romsdal's generalforsamling.

Prisvinnere:
2009   IPO2: Arild Bjorli med Küstmarkens Öxx
2010   SL1: Bente Bjerkestrand med BH AD SchH1 SL1 Ingodds Zoogin
         SL3: Asbjørg Ingeborgvik med BH SL3 NBch IP Xo Andra  
2011   IPO1: Arild Bjorli med BH IPO1 Xo Blitz
         IPO3: Arild Bjorlig med BH IPO3 Vangteigen's Diablo