Medlemskap

Hvem kan bli medlem?
- Hundeiere bosatt i vårt distrikt, dvs. på Nordmøre eller i Romsdal (postnummer 6400-6699).

Hvordan melder jeg meg inn?
Det enkleste er å sende en mail til
schafer.more-romsdal@klubb.nkk.no hvor du oppgir:
- Navn
- Adresse
- Telefon / mobil
- Mailadresse

Etter noen dager vil du motta en faktura fra Norsk Kennel Klub.

Du kan også melde deg inn via internett:
Gå inn på
www.nkk.no
Velg "Bli medlem" og følg veiledningen derfra.

Melder du deg inn via internett betaler du med kredittkort.

Medlemskontigent
Hovedmedlem
kr. 580,-/år (2016)
(kr. 290,- ved innmelding etter 01.09. i kalenderåret)
Dette inkluderer grunnkontingent til Norsk Kennel Klub på kr. 190,-.
Er du medlem i flere hundeklubber betaler du denne grunnkontingenten bare èn gang.

Familiemedlem kr. 290,-/år?
(kr. 145,- ved innmelding etter 01.09. i kalenderåret)

Juniormedlem (under 18 år) kr. 440,-/år?
(kr. 220,- ved innmelding etter 01.09. i kalenderåret)

Av denne kontigenten går èn andel til avdelingen, èn andel til Norsk Schäferhund Klub sentralt og èn andel til Norsk Kennel Klub.

Medlemsfordeler
- Bladet Hundesport fra Norsk Kennel Klub (NKK)
- Tidsskriftet Schäferhunden fra Norsk Schäferhund Klub (NSchK)
- Div. informasjon fra lokalavdelingen om ting som skjer lokalt
- Kurs og konkurranser til medlemspris.
- Tilgang til kurs og treninger lokalt.
- Tilgang til et hundemiljø med kompetanse og erfaring med hund.
- Tilgang til et sosialt og trivelig miljø.

Velkommen som medlem!