Verv i klubben

Styre 2018 (velges av generalforsamlingen)

Leder (2 år)  
 
                                
2017-2018 Odd Brattøy - 938 78 178

                  
Nestleder (2 år)
             
2018-2019 Anne Løvold - 900 80 266        

Brukshundansvarlig (2 år)    
2017-2018 Per Sallaup - 992 24 051          

Sekretær (2 år)
                      
2018-2019 Bente Bjerkestrand - 992 81 590
         

Kasserer (2 år) 
                   
2017-2018 Berit Neuenkirchen - 930 87 327        
          

Varamedlemmer (1 år)
2018 Kolbjørn Roksvåg
2018 Torfinn Kroknes

 

RIK-ansvarlig (velges av styret)
2018 Bente Bjerkestrand         
 

Revisorer (velges av generalforsamlingen)
2018-2019 Rannei Sjøvang
             
2018 Elisabeth Maridal             

 

Valgkomitè (velges av generalforsamlingen)
2018-2019 Odd Brattøy                 
2018 Per Sallaup                    

Avlskontakt (velges av styret)
2018 Styret                           
 

Representant til Norsk Schäferhund Klubs årsmøte (velges av generalforsamlingen)
2018 Leder                           

 

Delegater til NKK Nordvestlandets årsmøte
(velges av generalforsamlingen)
2018 Leder                            

 

Våt nuss...